Mūsų architektai teikia šias projektavimo paslaugos

INDIVIDUALAUS GYVENAMO NAMO (IKI 200m²) PROJEKTAVIMAS

KONSULTACIJA (15-25 €/val.)
Pateikiamos individualios su konkretaus kliento situacija susijusios rekomendacijos dėl projekto rengimo eigos, apimties, reikalingų dokumentų, paties namo projekto pasirinkimo; paslauga rekomenduojama visiems, kurie rengiasi statyti, rekonstruoti ir turi klausimų dėl projektavimo proceso; konsultacija suteikiama nemokamai, jei užsakomos ir kitos projektavimo paslaugos.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (nuo 5 €/m²)
Pateikiami plano su baldais ir pastato tūrio variantai (1-2) architektūriniuose brėžiniuose bei 3D vaizduose, suformuojama užduotis techninio projekto rengimui; užsakant architektūros dalį, pasiūlymai parengiami nemokamai.

ARCHITEKTŪROS-KONSTRUKCIJŲ DALIS (nuo 10 €/m²)
Pateikiami architektūriniai planų, fasadų, charakteringų pjūvių brėžiniai, pastato išorės spalvinis sprendimas ir apdailos kiekių žiniaraščiai, patekiami pastato konstrukcijų (pamatų, sienų, perdangų, stogo) brėžiniai, pagrindinių mazgų sprendiniai, medžiagų kiekių žiniaraščiai, o taip pat aiškinamieji raštai bei techninės specifikacijos.

KITOS PROJEKTO DALYS, BŪTINOS STATYBOS LEIDIMUI GAUTI
Bendroji dalis (nuo 270 €), sklypo plano (nuo 230 €), lauko inžinerinių tinklų dalys (jų kaina skaičiuojama turint topografinę nuotrauką ir prisijungimo technines sąlygas).

DOKUMENTŲ TVARKYMAS
Užsakovo vardu pildomos ir institucijoms pateikiamos paraiškos specialiesiems reikalavimams, sutikimams ir pan. gauti, projektas įkeliamas į IS „Infostatyba“, gaunamas statybos leidimas; galimas statybos užbaigimo dokumentų parengimas; šių paslaugos kaina sutartinė.

ĮVAIRIOS PASKIRTIES STATINIŲ PROJEKTŲ RENGIMAS (Komercinės, administracinės, prekybinės, sandėliavimo, gamybinės paskirties ir t.t.)

KONSULTACIJA (20-30 €/val.):

Kiekvienu atveju, išnagrinėjus kliento situaciją, pateikiamos rekomendacijos dėl projekto rengimo eigos, nustatoma, apimties, reikalingų dokumentų. Pateikiamas pasiūlymas projektavimo darbams atlikti. Paslauga rekomenduojama visiems vystytojams, kurie rengiasi statyti, rekonstruoti ir turi klausimų dėl projektavimo proceso, terminų.

Konsultacija suteikiama nemokamai, jei pasirašoma projektavimo darbų sutartis.

INTERJERO DIZAINAS

KONSULTACIJA (15-25 €/ val.)
Teikiami patarimai dėl spalvų, stiliaus, baldų, šviestuvų parinkimo, patalpų zonavimo ir kitais interjero įrengimo ar pertvarkymo klausimais.

PERPLANAVIMAS (nuo 3 €/m²)
Pateikiamas funkcinis patalpų zonavimas su baldų išdėstymu, pertvarų planai statybai.

ESMINIAI SPRENDINIAI (nuo 10 €/m²)
Pateikiami planai su baldų ir principiniu apšvietimo išdėstymu, pertvarų, apšvietimo ir rozečių bei santechnikos planai statybai; pasiūloma bendra interjero koncepcija, spalvinis sprendimas, pateikiami interjero 3D vaizdai.

OPTIMALI PASLAUGA (nuo 15 €/m²)
Pateikiami sukonkretinti „esminiai sprendiniai“, parenkamos konkrečios apdailos medžiagos, šviestuvai, baldai, san.prietaisai, užuolaidos, pateikiami medžiagų/daiktų kiekių žiniaraščiai, taip pat individualių gaminių eskizai.

PILNA PASLAUGA (nuo 22 €/m²)
Suteikiama „optimali paslauga“ plius- individualių gaminių (židiniai, laiptai ir pan.) projektavimas, bendravimas su meistrais bei gamintojais, projekto vykdymo priežiūra objekte, neribotas kiekis konsultacijų.

TERITORIJŲ PLANAVIMAS

Rengiami teritorijų planavimo dokumentai. Taip pat organizuojamas detaliųjų planų keitimas techniniu projektu, arba daromi projektiniai pasiūlymai statybai, kai detaliųjų planų rengimas nėra būtinas.

Kiekvienu atveju, išnagrinėjus kliento situaciją, nustatoma, kokio lygio ir apimties dokumentai reikalingi.
Detalusis planas ar žemės sklypo pertvarkymo planas ruošiamas, kai:
– vykdomas žemės sklypų sujungimas, padalinimas, perdalinimas, ribų koregavimas;
– pagal planuojamą statinių paskirtį, numatoma arba keičiama žemės sklypų naudojimo pagrindinė paskirtis ir/ar naudojimo būdas;
– norima nustatyti ar pakeisti teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus, tokius kaip užstatymo plotas, intensyvumas, aukštingumas ir kt..